تست چاکرا

تست چاکرا اول

به تست چاکرا اول خودتان خوش‌آمدید

۱).حس ترس و ناامنی میکنم
۲).احساس وابستگی به اطرافیان را دارم
۳).احساس شادابی و سرزندگی میکنم
۴).در بسیاری از کارها مسئولیت پذیر نیستم
۵).خرج کردن پول برایم دشوار است وترس از دست دادن پول همراه من است


تست چاکرا دوم

به تست چاکرا دوم خودتان خوش‌آمدید

۱).از درخواست روابط جنسی احساس شرم دارم
۲). مدام خود را بابت اشتباهات گذشته سرزنش میکنم
۳).از ارتباط با جنس مخالف برایم دشوار است
۴).در بیان احساساتم به اطرافیان موفق هستم
۵).احساس میکنم مورد تایید اطرافیانم هستم


تست چاکرا سوم

به تست چاکرا سوم خودتان خوش‌آمدید

۱).اغلب احساس میکنم توانایی هایم را نمیتوانم به دیگران نشان دهم
۲).احساس رضایت درونی از خود ندارم
۳).قادر به تغییر شرایط زندگی خود نیستم
۴).احساس میکنم همه شرایط برای تحقق اهدافم محیاست
۵).همواره حس میکنم برای دست یابی به رویاهایم با کائنات همسو هستم


تست چاکرا چهارم

به تست چاکرا چهارم خودتان خوش‌آمدید

۱).همواره از مسئولیت پذیری ،شانه خالی میکنم
۲).از علاقه و عشق ورزی به اطرافیانم ناتوان هستم
۳).اغلب حس غم و اندوه درونی دارم
۴).همواره به انجام اعمال معنوی علاقه مندم و از آن لذت میبرم
۵).تمایل به حضور در کارهای مشارکتی دارم


تست چاکرا پنجم

به تست چاکرا پنجم خودتان خوش‌آمدید

۱).از بیان مقصودکلام خود به اطرافیان،ناتوانم
۲).در روابطم توانایی کنترل خشمم را ندارم
۳). اغلب ترس از شکست دارم
۴). سرشار از حس شادی و انرژی مثبت هستم
۵).همواره با دیگران صادق هستم


تست چاکرا ششم

به تست چاکرا ششم خودتان خوش‌آمدید

۱).در تصمیم گیری هایم غالبا منطقی برخورد میکنم
۲).من نمیتوانم وارد کارهای نو وتازه شوم
۳). انسان ها نمیتوانند برجهان پیرامون خود تاثیر بگذارند
۴).غالبا حس آرامش درونی دارم
۵).میتوانم استرس های درونی ام را مدیریت کنم


تست چاکرا هفتم

به تست چاکرا هفتم خودتان خوش‌آمدید

۱).همیشه حس میکنم که تعلقات دنیوی مانع از پیشرفت معنوی من میشود
۲).هدف و برنامه مشخصی برای زندگی ندارم
۳).احساس خوشبختی نمیکنم
۴).همیشه دوست دارم در مورد عالم وجود و مسائل معنوی اطلاعات بیشتری کسب کنم
۵). احساس میکنم راهنمای معنوی مرا به سوی هدفم نزدیک میکند